اپارتمان - 102 تبريز

قیمت فروش: 3,500,000,000 تومان
برای
اپارتمان
88
متر مربع
1
سرویس
1
اتاق

بازسازی شده بدون پارکینک و آسانسور

رسمی شش دانگ فروشی تبريز مارالان