حیاط - 126 تبريز

قیمت فروش: 7,000,000,000 تومان
برای
حیاط
164
متر مربع
1
سرویس
2
اتاق

حیاط قابل نشیمن تیر اهن میباشد .

رسمی شش دانگ فروشی تبريز منصور