اپارتمان - 119 تبريز

قیمت فروش: 1 تومان
برای
اپارتمان
0
متر مربع
1
سرویس
1
اتاق

طبقه چهار شیب دار در اتاقها و تمام نصبیات کامل

رسمی شش دانگ فروشی تبريز باغشمال جدید