حیاط - 117 تبريز

قیمت فروش: 11,000,000,000 تومان
برای
حیاط
190
متر مربع
2
سرویس
3
اتاق

2.5 طبقه قابل نشیمن

رسمی شش دانگ فروشی تبريز حافظ