اپارتمان - 115 تبريز

قیمت فروش: 6,000,000,000 تومان
برای
اپارتمان
100
متر مربع
1
سرویس
2
اتاق

پارگینگ -آسانسور - کف سرامیک - تراس - تمام نصبیات کامل

رسمی شش دانگ فروشی تبريز منصور