حیاط - 106 تبريز

قیمت فروش: 9,100,000,000 تومان
برای
حیاط
120
متر مربع
2
سرویس
3
اتاق

زیر بنا 140 متر باز سازی شده لوکس

رسمی شش دانگ فروشی تبريز پاستور جدید