اپارتمان - 107 تبريز

قیمت فروش: 8,500,000,000 تومان
برای
اپارتمان
122
متر مربع
1
سرویس
1
اتاق

تمام نصبیات و انباری و تراس بزگ

رسمی شش دانگ فروشی تبريز منصور